Đấu thầu như hiện nay thực chất là “thông thầu”

Khi Dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành thì sở hữu khắc phục được vấn đề giận dữ hiện nay liên quan tới những dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT? GS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị toàn cầu, đề nghị đối với việc lựa chọn nhà đầu tư phải được thực hiện thông qua đấu thầu khó khăn, công khngười nào, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu hoặc đấu tphục dịchn chế.

“Trong những dự án BOT điều quan yếu là chọn được chủ đầu tư tốt. Phương pháp gì hiện nay? Toàn chỉ định thầu thì sao giỏi được. Mà đấu thầu hiện nay thực chất là “thông thầu”. Còn đấu thầu thực sự công khngười nào sáng tỏ đúng nghĩa của nó thì sở hữu ít, hay xem như vô sở hữu. Đó là vấn đề mà chúng ta phải thđó sở hữu luật như thế nào để xử lý thực tiễn này thì mới hữu hiệu” – GS Võ Đại Lược nói.

&#một3;

&#một3;

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sở hữu ngăn được “thông thầu”.

Dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư cần quy định rõ những hành vi bị cấm trong đầu tư công như: hành vi đưa và nhận hối lộ; những hành vi làm thất thoát, lãng phí… Đề nghị làm rõ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án to.

Giáo sư Lê Hồng Hạnh – Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN khẳng định: “Lĩnh vực phải rất sáng tỏ. Thứ hngười nào, người được ủy quyền phép triển khngười nào những hợp đồng PPP là người nào rất cụ thể. Thứ ba, tất cả những điều kiện về cấp phép, tiêu chuẩn đấu thầu phải rất sáng tỏ, rõ ràng. Thứ tư, quyền nhiệm vụ những bên liên quan. Quan trọng nữa, đđó là bằng mọi nhữngh ko áp đặt bất thời kì chế nào lên quyền của những bên tham gia dự án trong việc phân định rủi ro”.

Cũng sở hữu những đề xuất về Dự án Luật quy định thành lập Ban gisát hại đầu tư cùng đồng sở hữu đại biểu ở khu dân cư, lúc sở hữu chương trình, dự án được thực hiện trên khu vực dân cư. Bổ sung quy định đối tượng được gisát hại của Ban gisát hại đầu tư cùng đồng là chủ đầu tư, ban quản lý dự án và những nhà thầu để biết rõ đối tượng, nội dung gisát hại./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *