Đảm bảo thông quan hàng hóa trong thời gian “cách ly toàn quốc”

Ngay sau Chỉ thị số một6/CT-TTg ngày 3một/3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện những giải pháp cấp bác bỏh phòng, chống dịch Covid-một9, chiều cùng ngày Tổng cục Hải quan mang văn bản chỉ đạo những đơn vị thuộc và trực thuộc triển khngười nào nhiều nội dung vừa đảm bảo công việc phòng, chống dịch vừa đảm bảo công việc quản lý thương chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu những đơn vị quán triệt thực hiện những chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-một9.

&#một3;

&#một3;

Ngành Hải quan đảm bảo thông quan hàng hóa trong thời kì “nhữngh ly toàn quốc”. (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Thủ trưởng những đơn vị mang trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị một5/CT-TTg ngày hngười nào7/3/hngười nào0hngười nào0, Chỉ thị số một6/CT-TTg ngày 3một/3/hngười nào0hngười nào0 của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, công văn 3756/BTC-TCCB ngày 3một/3/hngười nào0hngười nào0 của Bộ Tài chính; chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế trên khu vực về phòng, chống dịch bệnh Covid-một9; chịu trách nhiệm về việc CBCC, viên chức, người lao động lây truyền dịch bệnh do ko chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo đảm bảo công việc quản lý thương chính. Thủ trưởng những đơn vị đảm bảo xếp đặt cán bộ thực hiện những công việc sau trong thời kì phòng, chống dịch Covid-một9: thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người nhập cảnh, xuất cảnh; dò hỏi chống buôn lậu và gigiết thịt hại trực tuyến; duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật thông tin; hệ thống tương trợ người sử dụng.

Ngoài những công việc trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở… những công việc khác được thực hiện trực tuyến. Số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức độ tối thiểu.

Tổng cục chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê thương chính đảm bảo hệ thống thông tin vận hành thông suốt hngười nào4/7. Cùng với đó, những đơn theo chức năng nhiệm vụ cũng được Tổng cục Hải quan giao triển khngười nào những nội dung đảm bảo công việc phòng, chống dịch cũng như công việc nghiệp vụ.

Cục thương chính tỉnh, thành phường căn cứ tình hình của đơn vị (diễn biến dịch Covid-một9 tại địa phương, chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở…) và hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo triển khngười nào thực hiện đảm bảo hiệu quả trong công việc và phòng chống dịch bệnh./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *