Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam và Mỹ Thuận-Cần Thơ sang đầu tư công

Tại thông tin một47/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuyển đổi 8 dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông và dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ sang hình thức đầu tư công; trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ vừa mang Thông báo một47/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Thông báo kết luận nêu rõ, trước tình hình dịch Covid-một9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham vấn, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số mộtmột/CT-TTg ngày 04/3/hngười nào0hngười nào0 về những nhiệm vụ, giải pháp cấp chưngh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-một9; trong đó, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, xãi hợp với những Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và những cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp mang thẩm quyền về việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với những dự án trung tâm, như dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, những dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông gingười nào đoạn hngười nào0một7 – hngười nào0hngười nào0; xem xét việc vận dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện dự án.

&#một3;

&#một3;

Ảnh minh họa.

Về Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đây là dự án quan yếu quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 5hngười nào/hngười nào0một7/QHmột4 ngày hngười nàohngười nào/mộtmột/hngười nào0một7, trong đó 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BOT. Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức triển khngười nào phê duyệt thiết kế kỹ thuật và sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, tuy nhiên tiến độ chậm so với yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất chuyển đổi 3 dự án mang nhu cầu cấp chưngh (đoạn Mngười nào Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Phan Thiết – Dầu Giây) sang hình thức đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước; sau lúc hoàn thành sẽ nhượng quyền khngười nào thác theo hình thức hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (O&M) để thu hồi vốn.

Sau cuộc họp, với ý thức quyết liệt hơn nữa xúc tiến nhận tiền khoản vay vốn đầu tư công trung hạn hngười nào0một6-hngười nào0hngười nào0, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lđó thêm ý kiến một số bộ, nghình về phương án đề xuất của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số một6hngười nào0/BKhợp độngT-KCHTĐT ngày một3/3/hngười nào0hngười nào0 mang ý kiến đề nghị chuyển toàn bộ 8 dự án PPP sang đầu tư công.

Ngày một6/3/hngười nào0hngười nào0, Thủ tướng Chính phủ đã mang buổi tiếp tục làm việc trực tiếp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để thống nhất thêm về chủ trương. Các vấn đề này cũng đã được báo cáo Bộ Chính trị tại phiên họp ngày hngười nào0/3/hngười nào0hngười nào0.

Trên hạ tầng đó thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số một6hngười nào0/BKhợp độngT-KCHTĐT ngày một3 tháng 3 năm hngười nào0hngười nào0 chuyển toàn bộ 08 dự án PPP sang đầu tư công. Bộ Giao thông vận tải đề xuất những giải pháp cần thiết để đẩy nhanh hao tiến độ với mục tiêu khởi công toàn bộ 8 dự án muộn nhất là tháng 8/hngười nào0hngười nào0. Lựa chọn những nhà thầu phải mang đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Trong trường hợp việc thực hiện đúng trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ko bảo đảm tiến hộ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/hngười nào0hngười nào0, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cụ thể những giải pháp để xin ý kiến tại Tờ trình Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xãi hợp với những địa phương đẩy nhanh hao tiến độ phóng thích mặt bằng, bảo đảm tới thời khắc khởi công phải cơ bản hoàn thành công việc phóng thích mặt bằng; chỉ đạo những cơ quan liên quan thực hiện song song những thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau lúc được cấp mang thẩm quyền thông qua mang thể triển khngười nào ngay.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, thông tin kết luận nêu rõ: Đường bộ cao tốc đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ thuộc trục đường bộ cao tốc Bắc – Nam kết nối Thành xã Hồ Chí Minh với những tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên trục cao tốc này, đoạn Thành xã Hồ Chí Minh – Trung Lương đã đưa vào khngười nào thác; cầu Mỹ Thuận hngười nào đang được triển khngười nào bằng vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 5hngười nào/hngười nào0một7/QHmột4; đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận đang đầu tư theo hình thức BOT, tiến độ hoàn thành năm hngười nào0hngười nàomột. Do vậy, việc sớm triển khngười nào đầu tư đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ là rất cần thiết để tăng hiệu quả đầu tư, tăng cường năng lực vận tải trên trục cao tốc quan yếu này, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chuyển đổi sang hình thức đầu tư công theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số một6hngười nào0/BKhợp độngT-KCHTĐT ngày một3/3/hngười nào0hngười nào0 và vận dụng cơ chế như những dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông chuyển đổi sang hình thức đầu tư công nêu trên. Mục tiêu thông xe kỹ thuật năm hngười nào0hngười nàomột, khánh thành năm hngười nào0hngười nàohngười nào.

Trên hạ tầng đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm hngười nào0hngười nào0 nhằm bảo đảm nhu cầu vốn chuyển đổi sang hình thức đầu tư công cho 08 dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông và dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo thực hiện những dự án nêu trên, bảo đảm tiến độ, chất lượng./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *