Chưa cấp phép cho doanh nghiệp nào kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Mới đây, Bộ Tài chính đã mang thông cáo tin báo về tình hình hoạt động kinh doanh đặt cược. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh: tới nay chưa cấp Giđó chứng thực đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

&#một3;

&#một3;

Người dân vẫn chưa thể tham gia đặt cược bóng đá quốc tế hợp pháp. Ảnh: Reuters

Trong thời kì qua, mang thông tin về việc doanh nghiệp đang truyền thông và quảng bá là doanh nghiệp trước tiên và duy nhất trong lịch sử được Chính phủ cấp phép để kinh doanh dự đoán kết quả về thi đấu, bóng đá và thể thao mang thưởng. Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh:

– Cho tới nay, Bộ Tài chính chưa cấp Giđó chứng thực đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

– Cho tới nay, Bộ Tài chính cũng chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Bộ Tài chính thông tin để những tư nhân và tổ chức được biết. Đề nghị những tư nhân và tổ chức thận trọng, tăng ý thức và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá của những nhà đầu tư trong việc được cơ quan quản lý nhà nước mang thẩm quyền cấp phép kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu bóng đá và thể thao mang thưởng./.

Theo quy định tại Nghị định số 06/hngười nào0một7/NĐ-CP, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh mang điều kiện, ko khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ những doanh nghiệp được cấp Giđó chứng thực đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh đặt cược. Hoạt động kinh doanh đặt cược qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Chính phủ chỉ cho phép kinh doanh 03 loại hình đặt cược gồm: đặt cược đua ngựa; đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Theo quy định tại Nghị định số 06/hngười nào0một7/NĐ-CP, Chính phủ cho phép 0một doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời kì là 05 năm. Bộ Tài chính chủ trì, xãi hợp với những Bộ, nghình liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế vận dụng quy định của Luật đấu thầu. Cho tới nay, Bộ Tài chính chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần thể thao thi đấu tiêu lúcển đề nghị cấp Giđó chứng thực đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. Đây là trường hợp đã được cơ quan quản lý nhà nước mang thẩm quyền cho phép tổ chức kinh doanh đua chó dự thưởng tại Sân vận động Lam Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trước lúc Nghị định số 06 năm hngười nào0một7 của Chính phủ mang hiệu lực thi hành.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *