Chính thức thông qua gói gia hạn thuế, tiền thuê đất hơn 180.000 tỷ đồng

Ngày 8/4, Chính phủ ban hành Nghị định 4một/hngười nào0hngười nào0/NĐ-CP gia hạn thời kì nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, những doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập tư nhân, thuế trị giá gia tăng, tiền thuê đất.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ vận dụng cho một số đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-một9 như sau:

Một là doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong những nghình nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất y phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô… (và nhiều nghình nghề khác được cụ thể được chi tiết trong Nghị định 4một/hngười nào0hngười nào0/NĐ-CP).

&#một3;

&#một3;

Gói gia hạn thuế, tiền thuê đất một80.000 tỷ đồng chính thức mang hiệu lực. (Ảnh minh họa: KT)

Hngười nào là doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong những nghình vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng ko; Kho bãi và những hoạt động tương trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, nhà sản xuất ăn uống; Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và những nhà sản xuất tương trợ, liên quan tới quảng bá và tổ chức tour du lịch… (và nhiều nghình nghề khác được cụ thể được chi tiết trong Nghị định 4một/hngười nào0hngười nào0/NĐ-CP).

Ba là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng tâm.

Bốn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/hngười nào0một7/QHmột4 và Nghị định số 39/hngười nào0một8/NĐ-CP ngày mộtmột/3/hngười nào0một8 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm là tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài thực hiện những giải pháp tương trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân chịu tác động do dịch Covid-một9 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài tham gia tương trợ khách hàng.

Không tác động tới dự toán thu cả năm

Về chính sách, Chính phủ đồng ý cho gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế trị giá gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế trị giá gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý một, quý hngười nào/hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế trị giá gia tăng theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cùng với đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm hngười nào0một9 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý một, quý hngười nào của kỳ tính thuế năm hngười nào0hngười nào0. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân của hộ gia đình, tư nhân kinh doanh, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0hngười nào0 của hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động trong những nghình kinh tế, ngành nghề thuộc đối tượng ưu đãi. Hộ gia đình, tư nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 3một/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0.

5 nhóm đối tượng nói trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm cũng được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 3một/5/hngười nào0hngười nào0.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh mang hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều nghình kinh tế khác nhau trong đó mang nghình kinh tế, ngành nghề được ưu đãi thì được gia hạn toàn bộ số thuế trị giá gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, tư nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân phải nộp.

Nghị định này mang hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, tức ngày 8/4/hngười nào0hngười nào0. Theo ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, số doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất lần này lên tới 98phần trăm tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước.

“Về thủ tục hành chính, để thuần tuý trong quá trình thực thi gói tương trợ này thì những đối tượng chỉ cần làm đơn đề nghị và nộp một lần cho những cơ quan Thuế quản lý trực tiếp”, ông Phạm Đình Thi cho biết.

Theo ước tính của cơ quan soạn thảo, số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định này khoảng một80.000 tỷ đồng. Đây là con số to, mang thể giúp người nộp thuế mang vốn duy trì việc sản xuất, kinh doanh. Ngân sách trước mắt sẽ ”hụt” con số này, song, sẽ được nộp bù vào cuối năm nên sẽ ko tác động tới dự toán thu cả năm hngười nào0hngười nào0./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *