Chi trả trên 2.100 tỷ trợ cấp thất nghiệp cho 378.178 người

Dịch Covid-một9 lúcến cho nhiều DN lểu đểu, làm tăng tỷ lệ NLĐ thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết: Trong quý I năm hngười nào0hngười nào0, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) ước thực hiện là 378.một78 người, tăng khoảng 9,mộtmộtphần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9 (346.58hngười nào người) với số tiền được chi trả ước thực hiện là hngười nào.mộtmột9 tỷ đồng; số người được chi trả tương trợ học nghề ước thực hiện là 8.một60 người, tăng khoảng một0,mộtphần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9 (7.409 người) với số tiền chi trả ước thực hiện là một8 tỷ đồng (nguồn số liệu: Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung nghình BHXH – DWH).

Theo quy định của Luật Việc làm, trong thời kì chưa tìm được việc làm mới, NLĐ thất nghiệp sẽ được lợi những chế độ gồm:

– TCTN hàng tháng lúc đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định với mức hưởng TCTN hàng tháng bằng 60phần trăm mức phân bình quân tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước lúc nghỉ việc (với khống chế mức hưởng tối đa), thời kì hưởng phụ thuộc vào thời kì tham gia BH thất nghiệp, nhưng tối đa ko quá mộthngười nào tháng.

– Được tương trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

– Được tương trợ học nghề lúc đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định với mức tương trợ tối đa một triệu đồng/người/tháng. Mức tương trợ cụ thể được tính theo tháng, thời kì học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng ko quá 06 tháng.

Đơn vị sử dụng lao động do dịch bệnh mà buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc kỹ thuật sản xuất, kinh doanh thì được tương trợ kinh phí huấn luyện người thươngi dưỡng tăng trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ lúc đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định với mức tương trợ tối đa 0một triệu đồng/người/tháng. Mức tương trợ cụ thể được tính theo tháng, thời kì học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng ko quá 06 tháng.

Như vậy, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid một9 đã và đang tác động trực tiếp và gián tiếp tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của những nghình nghề, ngành, đặc trưng là du lịch, vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư và cả tài chính – nhà băng. Nhiều DN bị thu hẹp những hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong những nghình dệt may và da giày, nghình nông sản, nhà sản xuất du lịch và bán lẻ… dẫn tới việc làm của một phòng ban NLĐ bị cắt. Thì với vngười nào trò của mình, chính sách BH thất nghiệp đã giúp đảm bảo phần nào đời sống của bản thân một phòng ban NLĐ thất nghiệp và gia đình, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của quốc gia. Điều này càng cho thđấy sự ra đời của chính sách BH thất nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đóng vngười nào trò tích cực trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia.

Đặc biệt, đối với những trường hợp NLĐ bị thất nghiệp đang đợi nhận TCTN phải đi nhữngh ly y tế hoặc bị nhiễm Covid-một9 ko thể tới nhận tiền TCTN theo thời hạn quy định (chỉ tác động đối với những trường hợp ko tới nhận tiền nhưng sắp quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng ghi trên quyết định), hiện BHXH Việt Nam đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời kì nhận tiền TCTN bằng thời kì nhữngh ly y tế hoặc điều trị do nhiễm Covid-một9 để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *