Cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chủ yếu cắt giảm về số lượng

Việc giảm điều kiện kinh doanh giúp giảm thời kì, tầm giá và rủi ro cho cùng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng, việc cắt bỏ những điều kiện kinh doanh mới chủ yếu cắt giảm về số lượng nên vẫn chưa tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đến hết năm hngười nào0một9, hơn 30 văn bản về điều kiện kinh doanh được ban hành, những điều kiện kinh doanh trùng lặp đã được cắt bỏ, chuyển điều kiện kinh doanh theo quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Trong lúc đó, một số điều kiện kinh doanh được sửa đổi theo hướng giảm bớt yêu cầu, rà soát độc lập kết quả cắt giảm thực chất được khoảng 30phần trăm.

&#một3;

&#một3;

Cắt giảm những điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, trong những quy định hiện hành vẫn còn những điều kiện kinh doanh ko cần thiết, ko hợp lý hoặc ko với ý nghĩa về hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực tế là cắt giảm chủ yếu giảm mức độ về yêu cầu số lượng, hầu hết những ngành nghề thuần tuý hóa nhiều hơn là cắt bỏ, thuần tuý hóa là giảm bớt yêu cầu. Song những yêu cầu này thì lại ko với hạ tầng cụ thể, cùng với đó là tiêu chí ko rõ ràng. Điều kiện kinh doanh cắt bỏ chủ yếu chỉ cắt giảm về số lượng nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tồn tại, điều kiện nằm trong điều kiện.

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung nhận định, thời kì qua việc cải nhữngh, cải thiện môi trường kinh doanh luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và những bộ nghình, nhưng hiện nay nhiều nội dung cải nhữngh mang tính nửa vời.

Ông Nguyễn Đình Cung dẫn chứng: “Đơn giản hóa nhiều lúc chỉ thay một chiếc tên bỏ một hồ sơ, nội dung gì đó trong hồ sơ – cũng là thuần tuý hóa. Đây là cải nhữngh theo hướng nửa vời, sau thời kì nó sẽ phục hồi lại, lúc đó làm cho thị trường trở nên  méo mó hơn, gia nhập thị trường với tầm giá cao hơn, tiếp cận thời cơ kinh doanh kỉm đồng đẳng hơn. Như thế làm giảm xúc tiến tăng trưởng của nền kinh tế”.

Để tạo đột phá về cải nhữngh điều kiện doanh, theo những chuyên gia cần với những thay đổi về quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những luật với liên quan để huỷ bỏ, thuần tuý hóa những điều kiện kinh doanh được quy định tại những luật chuyên nghình. Đồng thời, gisát hại việc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả của tiến trình cải nhữngh để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *