Cần khắc phục hạn chế theo khuyến nghị của EC để gỡ được thẻ vàng

Tỉnh Quảng Ngãi và những địa phương cần sớm khắc phục những tồn tại trong sản xuất, quản lý hoạt động thủy sản theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và những khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khngười nào thác hải sản phi pháp (IUU). Đây là đề nghị của Đoàn công việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sau buổi rà soát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi sáng nay (một4/hngười nào).

&#một3;

&#một3;

Đoàn công việc đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của EC.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện với hơn 5.570 tàu đánh cá. Năm hngười nào0một9, sản lượng khngười nào thác thủy sản của tỉnh này là hơn hngười nào50.600 tấn, đạt sắp mộthngười nào0phần trăm kế hoạch năm. Những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khngười nào nhiều giải pháp khắc phục những khuyến nghị của EC về chống khngười nào thác hải sản phi pháp. 

Qua rà soát thực tế, Đoàn công việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giám định, dù đã với nhiều nỗ lực nhưng tỉnh cần tăng cường công việc quản lý, kiểm soát tàu cá. Hiện mới với hngười nào76 tàu cá lắp đặt thiết bị githịt hại hành trình so với hơn 3.350 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương khắc phục những tồn tại trong 4 nhóm vấn đề theo khuyến nghị của EC về: tăng cường rà soát, quản lý tàu cá; lắp đặt thiết bị githịt hại hành trình; xác nhận, chứng thực nguồn gốc thủy sản khngười nào thác và thực thi pháp luật…

“Phải tổ chức thông tin, truyên truyền sâu rộng để bà con ngư gia nắm được những quy định của pháp luật để người ta tự giác chấp hành. Một vấn đề rất quan yếu là cần với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ người đứng đầu cho tới những cấp, ban nghình thì chúng ta mới với thể sớm khắc phục 4 thiếu sót này. Hy vọng Ủy ban Châu Âu rà soát đợt này, chúng ta mới với thể sớm gỡ được thẻ vàng”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *