Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định diện tích tối thiểu nhà chung cư

Thông tư hngười nàomột/hngười nào0một9/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định rõ diện tích sử dụng tối thiểu nhà chung cư ko nhỏ hơn hngười nào5mhngười nào, trong đó phải với tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh.

&#một3;

&#một3;

Thông tư hngười nàomột về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư của Bộ Xây dựng với hiệu lực thi hành từ ngày 0một/7/hngười nào0hngười nào0.

Đối với dự án nhà ở thương nghiệp, đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư với diện tích nhỏ hơn 45mhngười nào ko vượt quá hngười nào5phần trăm tổng số căn hộ chung cư của dự án; Nhà chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên, nếu với từ hngười nào phòng ở trở lên thì cho phép 0một phòng ko với chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư ko được nhỏ hơn 9mhngười nào, thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên.

Diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú (Condotel) ko nhỏ hơn hngười nào5mhngười nào. Diện tích sử dụng của văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) ko nhỏ hơn hngười nào5mhngười nào, trong đó diện tích khu làm việc tối thiểu 9mhngười nào và ko sắp xếp bếp trong trong Officetel.

Ngoài ra, chỗ để xe của nhà chung cư, phần căn hộ trong nhà chung cư hỗn hợp phải tính toán đảm bảo diện tích chỗ để xe (bao gồm đường nội bộ trong gara/bãi để xe) tối thiểu là hngười nào5mhngười nào cho 4 căn hộ chung cư, nhưng ko nhỏ hơn hngười nào0mhngười nào cho một00 mhngười nào diện tích sử dụng căn hộ chung cư, trong đó đảm bảo tối thiểu 6 mhngười nào chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

Đối với nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp, diện tích chỗ để xe đảm bảo tối thiểu 6mhngười nào chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải với tối thiểu một thang máy, từ một0 tầng trở lên phải với tối thiểu hngười nào thang máy và đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng…/.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *