Bộ Công Thương đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ DN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mới ban hành Chỉ thị số 06 về việc tiếp tục tập trung thực hiện những giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của nghình Công Thương trước những diến biến mới của dịch Covid-một9.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước chủ trì, xãi hợp với những đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, xãi hợp với những doanh nghiệp và những địa phương triển khngười nào ngay những giải pháp để tương trợ, bảo đảm đủ nguồn cung những mặt hàng thiết yếu; đề nghị những doanh nghiệp cam kết so bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, nhất là tại địa phương sở hữu dịch bệnh.

Chỉ đạo, đôn đốc những địa phương sở hữu phương án bảo đảm nguồn cung những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu nhà xí tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch tương trợ cung ứng cho những địa phương khác lúc cần thiết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ chỗ: “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân xãi tại chỗ, hàng hóa tại chỗ” và 3 sẵn sàng: “Chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương”.

&#một3;

&#một3;

Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Công Thương giao Tổng Cục Quản lý thị trường tăng cường công việc quản lý thị trường và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đặc thù là những hành vi đầu tư, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc thù là đối với những mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, xãi hợp với những đơn vị liên quan rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công việc nước ngoài, báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Bộ để xem xét, tạm hoãn tất cả những chuyến công việc nước ngoài, ko cử cán bộ đi học tập, trao đổi, công việc nước ngoài trong thời khắc hiện tại (nhất là những nước và vùng lãnh thổ sở hữu dịch), trừ những sự kiện đặc thù hoặc hội nghị quan yếu phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Đối với những đoàn đã hoàn thành chuyến công việc nước ngoài cần rà soát địa điểm, thời kì, đối tượng làm việc để báo cáo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị trong Bộ hạn chế, tạm hoãn những cuộc họp ko thực sự cấp chưngh, tăng cường họp trực tuyến để vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh sở hữu hiệu quả, vừa bảo đảm triển khngười nào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong công việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu những đơn vị sở hữu liên quan rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tầm giá cho doanh nghiệp, nhất những đối tượng chịu tác động bởi dịch bệnh trong phạm vi và ngành nghề quản lý.

Đặc biệt, chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm hngười nào0hngười nào0 đối với những mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện. Đẩy mạnh thuần tuý hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tăng năng lực khó khăn, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; xúc tiến xuất, nhập khẩu, Bộ Công Thương chủ trì, xãi hợp với những Bộ NN&PTNT, Xây dựng và những cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất phương án tổ chức sản xuất và những giải pháp để phổ thông hóa, bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước.

Vụ Thị trường trong nước dự đoán nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; đề xuất phương án tổ chức phân xãi, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu nhà xí tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, tương trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

Cục Xuất nhập khẩu đẩy mạnh xuất khẩu, tăng hiệu quả xúc tiến thương nghiệp, phổ thông hóa những thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khngười nào thác thời cơ của những Hiệp định thương nghiệp tự do (FTA); chuẩn bị những điều kiện cần thiết, chủ động triển khngười nào những kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau lúc Hiệp định EVFTA sở hữu hiệu lực.

Cục Xuất nhập khẩu xãi hợp với Bộ Tài chính và những đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; xãi hợp, tương trợ những tỉnh biên giới để hoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.

Đồng thời, xãi hợp với những địa phương, đề xuất giải pháp để phát triển mạnh những vùng sản xuất, những khu công nghiệp, khu kinh tế để chủ động hơn nguồn cung ứng vật liệu trong nước; đề xuất những chính sách để ưu đãi thích hợp, trước hết là đối với nghình dệt may, da giày và những nghình chịu tác động to của dịch Covid-một9; sở hữu cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu.

Đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện, nhận tiền khoản vay vốn đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm hngười nào0hngười nào0 ngay trong tháng 3 năm hngười nào0hngười nào0; đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện và nhận tiền khoản vay kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm hngười nào0một9 và năm hngười nào0hngười nào0 (bao gồm vốn ODA).

Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành những dự án công nghiệp quy mô to, góp phần tạo động lực xúc tiến tăng trưởng, trong đó sở hữu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình hngười nào, Dự án Nhiệt điện Long Phú I, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu I; những dự án điện, khí, năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải điện; đẩy nhanh hao tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hngười nào0hngười nàomột – hngười nào030 và tầm nhìn hngười nào045; xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp sở hữu thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện; ko được để thiếu điện cho sản xuất và đời sống trong gingười nào đoạn hngười nào0hngười nàomột – hngười nào0hngười nào5.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, xãi hợp, tham gia cùng những đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước để triển khngười nào những giải pháp đẩy mạnh thanh hao toán ko tiêu dùng tiền mặt; những chương trình miễn, giảm phí nhà sản xuất thanh hao toán điện tử nhằm tương trợ trực tiếp cho người sử dụng nhà sản xuất, nhất là phí thanh hao toán trực tuyến đối với những nhà sản xuất hành chính công.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì xãi hợp, tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về vấn đề gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; vấn đề miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho những đối tượng chị tác động bởi dịch Covid-một9. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, xãi hợp, tham gia cùng những đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải để đề xuất những giải pháp giảm tầm giá logisitcs cho doanh nghiệp.

&#một3;
“Thủ trưởng những đơn vị trong nghình phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp chưngh để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khngười nào thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình và kết quả triển khngười nào thực hiện, gửi phòng ban túc trực của Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ; đồng thời phải chủ động triển khngười nào thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo triển khngười nào thực hiện những giải pháp mới nhằm ứng phó sở hữu hiệu quả với dịch bệnh Covid -một9 trong nghình Công Thương”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *