Bộ Công Thương bị phê bình về công tác tham mưu xuất khẩu gạo

Văn phòng Chính phủ vừa mang văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, phườngi hợp với những Bộ NN&PTNT, Tài chính và những cơ quan liên quan thành lập Đoàn rà soát liên nghình để làm việc với những địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo cốt lõi. Qua đó, rà soát, rà soát, thẩm định về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

Trên cơ sở vật chất rà soát chuyên nghình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Luật quản lý ngoại thương, Nghị định số một07/hngười nào0một8/NĐ-CP ngày một5/8/hngười nào0một8 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và những quy định pháp luật khác mang liên quan, trước ngày hngười nào8/3/hngười nào0hngười nào0.

&#một3;

&#một3;

Đoàn rà soát liên nghình sẽ xem xét điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong lúc đợi báo cáo thẩm định của Đoàn rà soát liên nghình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm ngừng thỏa thuận xuất khẩu gạo mới; đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật sẽ được xử lý cụ thể, sau lúc nghe Đoàn rà soát liên nghình của Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương và những bộ, nghình cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công việc tham vấn vừa qua.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *