Áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán

Theo đó, nhằm triển khngười nào những giải pháp về phát triển thanh hao toán ko tiêu dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh hao toán điện tử đối với nhà sản xuất công theo Nghị quyết số 0một/NQ-CP và Nghị quyết số 0hngười nào/NQ-CP năm hngười nào0hngười nào0 của Chính phủ, Công ty Cổ phần thanh hao toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã xây dựng Chương trình miễn, giảm phí nhà sản xuất, gồm: Miễn phí chuyển mạch đối với những giao dịch thanh hao toán trực truyến (trực tuyến) những nhà sản xuất công (dự kiến ứng dụng tới hết tháng mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0); Giảm phí chuyển mạch đối với những giao dịch chuyển tiền nhanh hao liên nhà băng mang trị giá nhỏ (từ 500.000 đồng/giao dịch trở xuống) từ một.800 đồng/giao dịch xuống 500 đồng/giao dịch (dự kiến ứng dụng từ ngày hngười nào5/hngười nào/hngười nào0hngười nào0).

&#một3;

&#một3;

NAPAS đã xây dựng chương trình miễn, giảm phí nhà sản xuất, dự kiến ứng dụng từ ngày hngười nào5/hngười nào/hngười nào0hngười nào0 (Ảnh: KT)

Để xúc tiến phát triển thanh hao toán ko tiêu dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị những tổ chức cung ứng nhà sản xuất thanh hao toán nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng dụng những chính sách miễn, giảm phí nhà sản xuất thanh hao toán điện tử nhằm tương trợ trực tiếp cho người sử dụng nhà sản xuất, thích hợp với Chương trình miễn, giảm phí của NAPAS.

Cụ thể, miễn phí đối với những giao dịch thanh hao toán trực tuyến (trực tuyến) những nhà sản xuất công thực hiện trên Cổng nhà sản xuất công quốc gia, Cổng nhà sản xuất công của những bộ, nghình, địa phương.

Giảm phí nhà sản xuất chuyển tiền nhanh hao liên nhà băng mang trị giá nhỏ cho người sử dụng nhà sản xuất. Thời gian ứng dụng, mức phí giảm tối thiểu tương đương với thời kì, mức phí giảm mà NAPAS ứng dụng đối với những nhà băng thành viên (một.300 đồng/giao dịch); khuyến khích những tổ chức cung ứng nhà sản xuất thanh hao toán thực hiện mức phí giảm to hơn mức phí giảm của NAPAS nhằm tương trợ thị trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 0một/NQ-CP và Nghị quyết số 0hngười nào/NQ-CP năm hngười nào0hngười nào0 của Chính phủ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *