Ai sẽ được giãn thuế, tiền thuê đất trong gói 30.100 tỷ đồng?

Dịch Covid-một9 đã và đang tác động tới hầu hết những nghình nghề, ngành, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cũng chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-một9. Do đó, Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trình Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tương trợ thị trường với tổng số tiền đề xuống tóc hạn 30.một00 tỷ đồng.

3 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Theo dự thảo, việc gia hạn sẽ vận dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị tác động trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-một9. Dự thảo chia những đối tượng được tương trợ thành 3 nhóm.

&#một3;

&#một3;

Bộ Tài chính đề xuống tóc hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. (Ảnh minh họa: KT)

Nhóm trước tiên là những doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong những nghình nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất y phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống).

Thứ hngười nào là những doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong những nghình vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng ko; kho bãi và những hoạt động tương trợ cho vận tải; nhà cung ứng lưu trú, nhà cung ứng ăn uống; hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và những nhà cung ứng tương trợ, liên quan tới quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Thứ ba là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/hngười nào0một7/QHmột4 và Nghị định số 39/hngười nào0một8/NĐ-CP ngày mộtmột/3/hngười nào0một8 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 5 tháng

Về việc gia hạn thuế trị giá gia tăng, để ko tác động tới cân đối ngân sách nhà nước năm hngười nào0hngười nào0, Bộ Tài chính đề nghị thời kì gia hạn là 5 tháng.

Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế trị giá gia tăng phát sinh phải nộp của những tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm hngười nào0hngười nào0 của những doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên đang thực hiện kê khngười nào thuế trị giá gia tăng phải nộp theo tháng. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế trị giá gia tăng phát sinh phải nộp của quý I và quý II năm hngười nào0hngười nào0 của những doanh nghiệp, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khngười nào thuế trị giá gia tăng phải nộp theo quý. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Dự kiến gia hạn 30.một00 tỷ đồng

Về tác động tới ngân sách nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng 5 tháng đối với số thuế trị giá gia tăng phải nộp từ tháng 3 tới tháng 6 năm hngười nào0hngười nào0 (nộp thuế trong tháng 4 tới tháng 7) thì số thu ngân sách nhà nước của những tháng đó giảm khoảng hngười nàohngười nào.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm hngười nào0hngười nào0 ko giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 3một/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0.

Đối với tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0hngười nào0 của tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong những nghình kinh tế nêu trên. Cá nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày một5/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0.

Số thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0một9 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng, nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm hngười nào0hngười nào0 ko giảm do hộ, tư nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày một5/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0.

Đối với tiền thuê đất, Ban soạn thảo đề xuống tóc hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc những nghình kinh tế nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm hngười nào0hngười nào0 ko giảm do doanh nghiệp, hộ, tư nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 3một/một0/hngười nào0hngười nào0.

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), đề xuất này được đưa ra căn cứ trên hạ tầng nghiên cứu thẩm định từ những bộ, nghình cũng như tham khảo thực tiễn hoạt động của những khối doanh nghiệp và ý kiến của những tổ chức quốc tế cũng như những chuyên gia.

Cũng theo đại diện Vụ Chính sách thuế, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp khó khăn nhất chính là vốn đầu tư. Việc gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất cho những đối tượng này sẽ tương trợ về vốn cho những doanh nghiệp, những tổ chức, hộ gia đình vượt qua gingười nào đoạn khó khăn này./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *